SKUPNOSTNI MITI (Slovenian)

SKUPNOSTNI MITI (Download here)
Evropski Projekt ERASMUS +, Strateško partnerstvo, Izobraževanje
odraslih
R.I.O.T.E. 3 – Rural Inclusive Outdoor Theatre Education: metodologija
izobraževanja uličnega gledališča in model mrežnega sodelovanja v
ruralnem okolju 3
KA2/n°2020-1-HU01-KA204-078826

%d bloggers like this: